De laatste jaren hebben zich grote ontwikkelingen voorgedaan binnen de financile sector. De veranderingen in de financile sector gaan gepaard met nieuwe wet- en regelgeving. Het doel van de nieuwe regels is het bevorderen van integriteit. Integriteit is een groot goed. Het vertrouwen in de financile sector is in korte tijd sterk gedaald. Integriteit draagt bij aan vertrouwen. De uitdrukking Vertrouwen komt te voet en gaat te paard geeft aan hoe belangrijk het is om er continu aan te werken.

Compliance ziet toe op een integere bedrijfsvoering. Het compliance beleid van een organisatie moet goed aansluiten bij de strategie en daarmee bij alle bedrijfsonderdelen, processen en producten. Compliance heeft daarom raakvlakken met uiteenlopende disciplines: de business, het management, juridische zaken, risk management, human resources, marketing en communicatie. De compliance officer is gesprekspartner en adviseur op alle niveaus.

Hoewel wet- en regelgeving een belangrijk kader vormt voor organisaties, is alleen het toepassen van de normen niet voldoende. Het achterliggende belang moet worden uitgedragen. Mentaliteit en gedrag moeten bijdragen aan een duurzame bedrijfscultuur en daarmee aan een duurzaam financieel systeem. Er moet aandacht zijn voor bewustwording en communicatie. De boodschap moet volkomen helder zijn voor alle betrokkenen.

Lees verder...